Constantí Serrallonga, al capdavant de Fira

PRINCIPAL SERRALLONGAConstantí Serrallonga compta amb una llarga experiència de gestió als màxims nivells executius tant en el sector públic com en el privat al llarg de diferents etapes de la seva vida (director-gerent de l’Hospital General de Manresa, conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, conseller delegat del Grup Agora-Invest-Tradisa, gerent de l’Ajuntament de Barcelona…).

Des de novembre de 2015 aquest economista format a la Universitat de Barcelona, ESADE i IESE és el nou director general de Fira de Barcelona. En aquesta entrevista reflexiona no solament sobre la institució sinó també sobre els reptes del moment econòmic i firal.

  • Fira es veu diferent des de fora i des de dins? Com la definiria ara des de la seva posició de director general?

gran viaFira de Barcelona és una gran organització amb la qual havia mantingut molt contacte per raons professionals i he estat sempre conscient de la seva importància i del seu paper.

Des de dins es reforça encara més la visió sobre aquest rol que juga en relació a les empreses, sobretot pimes, el territori, l’impacte que té sobre l’ocupació, la generació de riquesa o el valor social que no es mesura solament en termes econòmics.

Afirmar que Fira és un motor de l’economia catalana no es cap tòpic. És una realitat viva, un dels grans actius del país.

  • Ja té un “full de ruta” de la seva actuació? Quins objectius s’ha proposat?

Fira té molt ben definits els seus eixos, que aprova el Consell d’Administració i que es consensuen també a nivell del Consell General. A Fira funciona molt bé això que trobem a faltar, a vegades, a altres àmbits, que es diàleg i consens entre les institucions i l’empresariat.

Vull dir, en definitiva, que Fira té un full de ruta, que, naturalment, adaptarem a les necessitats que, en el món empresarial, econòmic, però també en el social i polític, són canviants i fluides. El que està ben clar és que Fira ocupa una posició en el mercat nacional i internacional que reforçarem, avançant-nos a les necessitats expressades per la societat i els sectors econòmics. És el que fem, per exemple, posant en marxa esdeveniments com IoT Solutions World Congress, iWater o Circular Economy, entre d’altres.

M’he proposat, per tant, donar un impuls i posar al dia el Pla Estratègic de Fira amb la voluntat d’identificar els reptes que tenim al davant, les nostres oportunitats internes i externes, posant en valor el treball en equip que, en una organització com aquesta, és fonamental.

  • Vivim en un món en el que competeixen empreses, ciutats, organitzacions… Fira i Barcelona estan preparades per aquests reptes globals? Què més haurien de fer per posicionar-se?

Crec que Fira de Barcelona compta amb alguns avantatges molt clars en una cursa que, evidentment, és molt competitiva. D’una banda, Barcelona com a gran actiu, el pes de la ciutat, la seva tradició i realitat industrial, comercial, de negocis, el posicionament internacional… Fira i la ciutat compten amb una eina molt potent, com deia abans, que és el consens institucional, empresarial, social, la capacitat per actuar buscant objectius comuns. I evidentment, tenim la realitat i l’experiència de Fira, organització líder a Espanya i referent a Europa, amb voluntat de projectar-se arreu com a organitzador global.

  • Fira té una innegable dimensió social, ciutadana, com destaca el recent estudi realitzat per ESADE. Això com incideix en el creixement de Barcelona i el seu entorn? Pot canviar el model econòmic local-metropolità?

La creació de valor social s’ha d’entendre com la contribució que Fira fa al conjunt de la societat, en termes de millora de les condicions de vida, de creació de riquesa i benestar, de generació d’oportunitats, de suport a les petites i mitjanes empreses, a les iniciatives col·lectives…

Resultats2015_6És evident que l’aposta per la innovació o el coneixement, per fomentar el contacte entre empreses, o entre empreses i centres de recerca, per portar grans esdeveniments internacionals als quals hi poden accedir les pimes té un valor que no és només econòmic. Com el té contribuir a la centralitat urbana, a “fer ciutat”, sigui a Montjuïc o a l’entorn de la plaça Europa i el recinte de Gran Via.

Des d’un altre punt de vista es pot dir que Fira contribueix, sens dubte, a explorar camins diversos en l’àmbit econòmic, en el camp de les ciutats intel·ligents, de la tecnologia, l’energia, l’emprenedoria, l’economia sostenible…

  • Creu que la crisi ja ha passat? Seran diferents els salons i les fires en una etapa post crisi?

Ha passat segurament el pitjor de la crisi, tot i que les seves conseqüències encara es fan notar: hi ha encara moltes persones, famílies i empreses amb grans dificultats. Probablement viurem més instal·lats en la incertesa a causa també de la situació internacional.

Des del punt de vista firal, crec que Fira continuarà fent el que millor sap fer: estar atenta a les necessitats del seu entorn a l’hora de crear o atraure salons i congressos, aprofitar la dimensió de Barcelona com a gran plataforma internacional per als negocis i donar suport al teixit empresarial. Això i innovar en els productes, els serveis i la manera mateixa de relacionar-nos amb expositors i visitants. Per definició, les fires son dinàmiques i Fira de Barcelona això ho té en el seu ADN.

R.P.