Molt més que 2.600 milions l’any

principal
Entre 2012 i 2014, als recintes de Fira de Barcelona es van celebrar uns 200 salons, congressos i altres esdeveniments amb la participació directa de més de 27.000 expositors i més de 2 milions de visitants anuals.

Quin impacte en l’economia i la societat va tenir tota aquesta activitat? L’escola de negocis ESADE, una de les més prestigioses del món, a través del seu Institut de Governança ho ha comptat i constata que Fira és un actor rellevant en la creació de riquesa i la dinamització econòmica i social del seu entorn.

Impacte en l’ocupació

impacte economic còpia 4L’activitat de Fira genera un impacte econòmic anual de 2.624 milions d’euros amb un Valor Afegit Brut (VAB) equivalent a l’1,21% del PIB català i 40.580 llocs de treball, especialment rellevants a sectors com restauració, allotjament, comerç, transport i oci. A més, gràcies a fires i esdeveniments la hisenda pública recapta 782 milions d’euros anuals, procedents de l’lVA, l’IRPF i l’Impost de Societats.

Una part important de l’impacte econòmic (més de 1.000 milions d’euros) prové del que gasten expositors i visitants que assisteixen als esdeveniments celebrats als recintes de Montjuïc i Gran Via. Un apunt: és un turisme internacional i de negocis que viatja fora de temporada i té un perfil més qualitatiu.

Un dels objectius de Fira de Barcelona és donar suport de les empreses i ser palanca de la creació de negocis i d’oportunitats per al teixit productiu del país. En aquest sentit, els sectors que reben de nabera més directa l’impacte de l’activitat firal són restauració, allotjament, tecnologia, comerç, oci, indústria agroalimentària, activitats immobiliàries i serveis de transport.

Dimensió pública i social

Més enllà d’aquest impacte econòmic, els investigadors d’ESADE han abordat de forma metodològica com la interacció de l’activitat de Fira amb el seu entorn genera un altre tipus de beneficis més difícils de quantificar: l’impacte social i valor públic. En destaquem les sis principals aportacions en aquest camp:

  • 1. Desenvolupament econòmic i productiu

Dinamitza el teixit productiu creant oportunitats de negoci i internacionalització, fomenta l’emprenedoria i dona suport a les Pimes i l’associacionisme empresarial.

  • 2. Espai públic

Dotant l’espai firal que gestiona (400.000 m²) d’un valor afegit per al ciutadà i generant així mateix un espai de socialització i fins i tot d’oci.

  • 3. Pol de centralitat metropolitana

A través dels seus dos recintes (Gran Via i Montjuïc) contribueix a crear centralitat urbana, atraient tant activitat ciutadana com millorant les infraestructures (transport públic, connexió amb l’aeroport, etc.).

  • 4. Cohesió social

La naturalesa dels seus esdeveniments i els seus visitants crea una experiència vital i multicultural per als participants, que pot considerar-se com una contribució a la cohesió social.

  • 5. Posicionament i identitat

Amb la seva activitat i l’atracció d’esdeveniments i visitants dota la ciutat i la seva àrea metropolitana d’una identitat més internacional i li afegeix valors empresarials i de negoci, contribuint a donar-li una imatge global, més enllà de la turística convencional. Barcelona dona senyes d’identitat a Fira, aquesta genera també elements d’identitat per a la ciutat.

  • 6. Coneixement i innovació

Els esdeveniments firals són una font de creació i transferència de coneixement i aparador i difusor de les últimes innovacions en els múltiples sectors econòmics i industrials que hi participen.

R.P.