Nova proposta de valor de Fira

SETEMBRE – OCTUBRE 2010

03-05-01Fira de Barcelona ha revisat el seu Pla Estratègic amb la finalitat d’oferir una adequada resposta davant dels canvis produïts per la crisi econòmica i abordar nous projectes estratègics per avançar-se a futurs reptes. És el que denominem “Nova Proposta de Valor”, la implantació de la qual ha comportat alguns canvis organitzatius en l’estructura directiva de la institució.

De manera resumida, pot dir-se que consisteix a anticipar-se amb creativitat, rapidesa i lideratge a les necessitats dels nostres clients: organitzadors d’esdeveniments, expositors i visitants.

Fira de Barcelona vol enfortir el seu paper com a motor econòmic i generador de riquesa i la seva aposta per la innovació i la internacionalitat.

Les grans línies de la “Nova Proposada de valor” se centren en:

  • No tots els salons són iguals. Enfortiment dels salons propis amb una resposta comercial adequada a cada tipus de saló, d’acord amb les necessitats d’expositors i visitants i l’impuls de la dimensió internacional.
  • L’expositor, en el centre. Una gestió cada vegada més personalitzada amb l’expositor concedint especial importància a la satisfacció de les seves expectatives en terme de vendes, contactes i promoció de marca.
  • Major relació entre expositors i visitants. Posem les noves tecnologies i el màrqueting relacional al servei del visitant: adquireixen especial relleu els seus perfils professionals, interessos i preferències. Es desenvoluparan nous instruments tecnològics que facilitin la relació, les trobades i contactes entre expositors i visitant.
  • La “Cimera Sectorial”, reunió top del sector. Per als salons més significatius, sota els conceptes d’innovació, coneixement, internacionalització i debat. Es tracta de celebrar esdeveniments de format congressual que es converteixin en la “gran trobada” de cada sector (reunió de líders nacionals i internacionals, premis, diàlegs entre les administracions i les associacions, presentació d’estudis, etc.)
  • Atenció als nous sectors estratègics en l’àmbit de la indústria, els serveis o la investigació en els quals es pot innovar mitjançant el desenvolupament de nous salons o la captació d’esdeveniments firals i congressos internacionals. És important destacar, en aquest sentit, les sinergies que s’estableixen entre Barcelona i la seva Fira.
  • Fira de Barcelona, encara més internacional en apostar pel desenvolupament del negoci exterior: explorar la possibilitat de nous negocis amb operadors, ciutats i recintes internacionals i d’exportar” salons propis a l’exterior i establir relacions amb organitzacions governamentals i no governamentals.
  • Noves estratègies per oferir nous serveis i crear més valor per a expositors, visitants i organitzadors.