Invertint en la borsa de CO2

MAIG 2011

08-03-01Empresaris del sector de l’energia, alts executius de corporacions financeres i jurídiques, consultors, agents de promoció d’inversions, brokers… Tots ells negocien i tanquen acords diàriament en la borsa de CO2, és a dir, al mercat de drets d’emissió, i per tant tenen també una cita obligada a Carbon Expo 2011, la principal fira i conferència a nivell mundial per al comerç d’emissions. Durant tres dies, de l’1 al 3 de juny, analitzaran a Fira de Barcelona la situació d’aquest sector i on es compra i es ven el dret de les empreses a expulsar diòxid de carboni a l’atmosfera.

Com funciona aquest mercat?

Molt senzill. El sistema existeix en la Unió Europea des de 2005, i sorgeix a l’empara dels acords adoptats en el Protocol de Kyoto. Amb l’objectiu de complir els límits d’emissions establerts, la UE assigna drets d’emissió a cada país, i aquests al seu torn els distribueixen entre les seves indústries mitjançant els plans nacionals d’assignació: més d’1.000 factories a Espanya i unes 12.000 a la UE reben contingents comercialitzables.

Si una empresa supera el límit i contamina més de l’establert, pot comprar drets d’emissió, ja sigui de forma directa entre empreses o acudint a la borsa de CO2. En canvi, si aconsegueix respectar els límits i té un sobrant de drets, ho pot vendre al mercat.

Contaminar menys dóna beneficis

08-03-02La idea del funcionament del mercat d’emissions és aportar beneficis en diferents aspectes. Per a Ismael Romeo, director general de la borsa Sendeco2 de Barcelona, “el sistema motiva a les empreses a optimitzar els seus processos productius, fent-los ecològicament més eficients alhora que obtenen recursos financers venent els drets sobrants”. Això és precisament el que ha passat en l’últim any a Espanya. Les empreses que estan sotmeses a aquest sistema han contaminat un 11% menys que el 2009, i per tant han pogut vendre el saldo positiu de drets guanyant un total de 400 milions d’euros.

“És un dels pocs efectes positius que ha portat la crisi econòmica” comenta Romeo. “Gràcies a la disminució d’activitat i a les diferents mesures implementades, els objectius de reducció fixats per la UE es podran aconseguir més fàcilment i fins i tot millorar-los”.

La trajectòria del mercat d’emissions porta a considerar que el mecanisme de preus i incentius ha estat un èxit: les emissions dels sectors industrials implicats s’ha anat reduint any rere any. Per al proper període d’assignació, 2013-2020, tres novetats condicionaran el mercat: el 50% de l’assignació de drets no serà gratuïta, sinó que s’efectuarà mitjançant subhasta; els drets actuals no caducaran, és a dir, seran útils també a partir de 2013; el registre que allotjarà els drets i gestionarà les assignacions deixarà de ser estatal i passarà a estar centralitzat per tota Europa.

Carbon Expo, la major fira de comerç d’emissions de CO2

08-03-03És la segona vegada que Carbon Expo se celebra a Barcelona, després de l’edició de 2009. Organitzada conjuntament per l’Associació Internacional de Comerç d’Emissions (IETA), el Banco Mundial i Fira Barcelona, el saló és la principal plataforma anual per analitzar l’estat actual i els principals reptes de futur als quals s’enfronta el sistema de comerç d’emissions.

Se celebrarà de l’1 al 3 de juny. Tres dies amb nou sessions plenàries d’alt nivell i 26 tallers interactius que giraran entorn dels projectes de finançament d’infraestructures netes, dels mercats de carboni, així com l’estat de les negociacions a escala internacional abans de la propera cita de la Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, que tindrà lloc a Durban a finals de 2012.

JORDI CARRERA