Ciutats del món, capital Fira

principalLes ciutats i el desenvolupament sostenible són l’eix central de quatre reunions d’abast internacional que aquest mes de novembre, del 15 al 17, apleguen al recinte de Gran Via 30.000 professionals i 1.300 expositors de 600 ciutats de més de 100 països.

La mobilitat, el funcionament de la ciutat, la gestió de l’aigua, el tractament dels residus, l’aprofitament dels recursos són preocupacions –i objectius- compartits arreu del món no solament pels responsables municipals o de les diverses administracions, sinó també per una gran majoria de ciutadans. Les tecnologies i el coneixement poden fer avançar la vida de les ciutats i contribuir a resoldre alguns dels grans problemes plantejats.

Aquesta és de fet la proposta dels esdeveniments Smart City Expo World Congress; dels nous salons Circular Economy European Summit i de l’Iwater, tots tres organitzats per Fira de Barcelona, i també l’European Utility Week, que se celebren simultàniament al recinte de Gran Via compartint espais, intencions i interacció. captura-de-pantalla-2016-11-17-a-les-11-43-19

El director general de la institució firal barcelonina, Constantí Serrallonga, ho explica així: “el nostre objectiu és aconseguir generar sinèrgies entre ells i aconseguir el màxim d’oportunitats per a les empreses i els professionals unint coneixement, experiència, negoci i tecnologia perquè, plegats ajudem a construir un futur millor”.

Smart City Expo World Congress
En només cinc anys s’ha convertit en el principal esdeveniment mundial sobre ciutats intel·ligents i posa el focus en els ciutadanes i en les iniciatives que es desenvolupen per dotar-los de més poder i fer que les metròpolis siguin més humanes. S’estructura en set eixos: governabilitat, economia, societat, sostenibilitat, mobilitat, dades i tecnologia i seguretat.

Circular Economy European Summit
Aborda un nou model econòmic que aposta pel redisseny dels processos econòmiimg_6915cs i productius per centrar-los en la reutilització i aprofitament de materials i recursos, en contraposició de l’actual sistema lineal basat en l’extracció-fabricació-utilització-eliminació de productes, que molts experts assenyalen com a esgotat.

iWater
Sobre el cicle integral de l’aigua, el saló se centra en les darreres innovacions i tecnologies enfocades a afrontar l’estrès hídric, donant visibilitat a projectes d’inversió, tendències i nous models de negoci en el sector. Aporta solucions per a la captació, tractament, distribució, emmagatzematge, reciclatge, reutilització, reg, gestió i consum agrícola, industrial o domèstic d’aigua, entre d’altres usos.pexels-photo-82767

European Utility Week
La plataforma líder per al sector de l’energia i gestió de recursos, organitzada pels operadors privats Synergy i Clarion Events, recala a Barcelona, posant el focus en l’optimització de la xarxa elèctrica, el desenvolupament de l’energia renovable, l’emmagatzematge energètic, tota la gamma de serveis i eficiència energètica, així com les oportunitats i reptes que planteja al sector la tecnologia de l’Internet de les Coses , la ciberseguretat i la gestió de dades.

Grans ciutats en un món global

pexels-photo-93001Més de la meitat de la població mundial viu a les àrees urbanes. Ja hi ha més de 400 ciutats de més d’un milió d’habitants i la urbanització imparable de les grans potències emergents, com la Xina, l’Índia o el Brasil, dóna lloc a megaciutats de més de 10 milions d’habitants que tenen una influència decisiva sobre el seu entorn amb un impacte clar en la redistribució dels recursos econòmics, socials i humans a nivell local. Les ciutats s’han convertit en actors decisius del panorama global i la seva influència política transcendeix als estats.

Richard Florida, pensador sobre el paper de les ciutats, que ha participat en edicions de l’Smart City Expo World Congress, parla de les “ciutats creatives”, les àrees urbanes amb capacitat d’atraure talent i tecnologia a nivell global, des d’una posició de tolerància cultural i cívica. Són les “tres t”, talent, tecnologia i tolerància, atributs amb els quals la Barcelona metropolitana compta, sens dubtem per assolir una posició singular en l’escenari global.


RP