desenvolupament sostenible

Fira de Barcelona, que genera un important impacte econòmic i social al territori, fa una clara aposta per donar suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides en el marc de l’Agenda 2030, un pla de la comunitat internacional amb la finalitat de transformar el món, eradicar la pobresa, lluitar contra el canvi climàtic i reduir les desigualtats.

L’Agenda 2030 va ser aprovada el 2015 pels 193 països membres de l’ONU que van fixar 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i 169 metes associades que abasten tots els àmbits socials, econòmics i ambientals.

Fira de Barcelona s’ha proposat convertir els ODS en un factor de cohesió i vertebració interna i de competitivitat a nivell extern. Els ha incorporat al seu Pla Estratègic com un element clar de corresponsabilitat pel que fa a la qualitat de vida, el benestar i la prosperitat del present i de les generacions futures.

Una expressió concreta d’aquest compromís s’ha materialitzat durant el 2019 amb diverses accions dutes a terme als salons, com la iniciativa Towards Zero Waste impulsada per l’Smart City Expo World Congress i Piscina & Wellness Barcelona, entre d’altres esdeveniments, per reduir els residus i impulsar l’ús eficient dels recursos. Igualment com la col·laboració amb la iniciativa Donation Room que impulsa GSMA organitzadora de Mobile World Congress i a la que ja se sumen també altres salons.

És lògic, doncs, que la felicitació corporativa d’unes festes que apel·len a la pau, a la fraternitat i a la bona voluntat, hagi volgut recollir aquest compromís ineludible.