Smart City, la ciutat innovadora

GENER 2012

12-02-01L’any 2050 el 75% de la població mundial viurà en ciutats, el que convertirà l’actual model urbà en insostenible econòmica i mediambientalment. La transformació en smart cities o ciutats innovadores es fa necessària per evitar la sobreexplotació del medi i preservar i estendre els nivells de benestar de les societats desenvolupades.

Per assolir aquests objectius cal pensar avui les ciutats de demà amb una aproximació global que posi en contacte disciplines tan diverses com l’energia, l’urbanisme, la gestió dels recursos naturals i residus, les noves tecnologies, i la governança i el finançament d’aquestes transformacions. És la premissa sota la qual s’ha desenvolupat Smart City Expo & World Congress, esdeveniment celebrat recentment a Fira de Barcelona que neix amb vocació de referent internacional.

12-02-02El terme ‘Smart City’ defineix aquelles ciutats que apliquen solucions innovadores en àrees com la mobilitat, el medi ambient, l’eficiència energètica, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), la planificació urbanística, l’economia del coneixement i la gestió demogràfica amb l’objectiu de garantir un desenvolupament econòmic i urbà sostenible en un entorn que ofereixi una bona qualitat de vida per als ciutadans. Les TIC juguen un paper central, ja que moltes de les aplicacions pràctiques de millores en cada àmbit requereixen una infraestructura de les comunicacions que faciliti la gestió dels serveis mitjançant l’observació contínua de la ciutat, els seus elements i dinàmiques.

Alguns exemples

La transformació d’una ciutat en smart city no es porta a terme de la nit al dia ni tampoc en tots els camps de manera simultània. Moltes ciutats implementen programes en àmbits concrets com l’energètic. La pionera en desenvolupar un programa d’smart grid o xarxa intel·ligent va ser Boulder City a Colorado (EE.UU) però moltes ciutats ja treballen en aquest terreny. L’espanyola Málaga, la nipona Yokohama o la capital holandesa, Ámsterdam són només alguns exemples. Barcelona figura entre les cinc ciutats espanyoles més “smart”.

12-02-03Tot i així, hi ha qui aposta per construir una ciutat completament nova des de zero. Són les anomenadescities from scratch, una opció molt menys freqüent però que constitueix tota una declaració d’intencions urbanística. Dos exemples són la ciutat de Masdar, als Emirats Àrabs, dissenyada completament per l’arquitecte Norman Foster, i New Songdoo, el nou barri de negocis i tecnològic de Seül.

Medi ambient i recursos naturals

12-02-04L’àrea metropolitana de Barcelona va generar l’any 2010 1.577.203 tones de residus, 1,35 quilos per habitant i dia. La matèria orgànica suposa un 36%, el paper i cartró un 18%, els envasos lleugers un 12%, el vidre un 7% i el 27% restant comprèn altres materials.

Més de la meitat de les escombraries generades a Espanya (53% – 12 milions de tones) no es recicla i acaba en abocadors.

800 milions de persones al món, 1 de cada 4 (27%) que viu en ciutats, no disposen d’aigua corrent a casa seva.

Energia i electricitat

Tot i representar només el 2% de la superfície de la Terra, les ciutats consumeixen el 75% de l’energia generada.

12-02-05L’ús eficient de l’energia beneficia l’economia augmentant la competitivitat: cada dòlar de PIB generat a Santiago de Xile requereix un 60% més d’energia que la que es necessita a Hèlsinki, tot i la diferència de les condicions climatològiques.

Segons un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya, el 35% de l’energia produïda es perd en el transport i distribució.

En les primeres 12 setmanes d’implantació de comptadors intel·ligents a Birmingham, les factures elèctriques es van reduir un 60% i es van estalviar 12 tones d’emissions de CO2 a l’atmosfera.

Transport i trànsit

12-02-06Les ciutats i el seu trànsit rodat són responsables, segons el Banc Mundial, del 80% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

S’estima que el 2030, si continua l’actual model de transport, la UE esgotarà les quotes d’emissió de CO2 només amb el parc automobilístic privat.

En ciutats com Moscou, gairebé la meitat dels treballadors que condueixen el seu vehicle particular per anar a la feina perd diàriament una mitjana de 3 hores en embussos.

La qualitat del transport i l’accessibilitat d’una ciutat influeixen en la competitivitat econòmica i la productivitat. Eliminant els embussos mitjançant el disseny d’infraestructures de transport que permetin una mobilitat eficient es pot augmentar la productivitat dels treballadors fins a un 30%.

FOLC LECHA