La Setmana de la Formació, amb la FP

26-04-01

La crisi econòmica ha posat de manifest les deficiències del mercat laboral a Espanya, país on s’han destruït més llocs de treball i amb major rapidesa de tota la Unió Europea, destacant l’impacte que ha tingut entre la població activa més jove. Segons les dades de l’Enquesta de Població Activa, un total de 889.300 joves menors de 25 anys es trobaven a l’atur a finals del 2013.

Molts d’ells han quedat exclosos del mercat laboral per haver abandonat els estudis de manera prematura. L’alt índex d’abandonament escolar del nostre país es va veure afavorit pels anys del “boom” immobiliari, en els quals molts nois deixaven d’estudiar per treballar a la construcció.

Tímida millora

Un estudi de l’Eurostat assenyala que l’any 2013 un 23,5% dels joves amb edats compreses entre els 18 i els 25 anys només tenien l’Ensenyament Superior Obligatori (ESO) i no cursaven cap tipus de formació. Tot i que encara s’està lluny del 15% fixat com a objectiu per al 2020, s’han produït avanços de més de 8 punts en relació al 2008 quan els joves només amb la ESO eren el 31,9%.

Orientar el futur

26-04-02 Per intentar frenar l’abandonament escolar i facilitar l’accés al mercat laboral dels joves, les administracions públiques estan duent a terme diversos programes que posen l’accent a impulsar la Formació Professional (FP).

La Setmana de la Formació (Saló l’Ensenyament; Saló de Màsters i Postgraus, Futura, i Fira Internacional d’Empreses Simulades), que ha tingut lloc aquest mes de març en el recinte de Montjuïc, ha concentrat, una vegada més, una àmplia cartera d’opcions perquè tots els estudiants de primer, segon i tercer cicle puguin orientar el seu futur.

Estudiar i treballar

26-04-03La Formació Professional, superant la mala imatge del passat, es revela com una exitosa opció. En un estudi elaborat el 2012 pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat i el Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya sobre la inserció laboral dels estudiants d’FP, es posa de manifest el seu enorme valor social.

I és que el 29% dels graduats en ensenyaments de formació professional inicial, és a dir aquells alumnes que en acabar l’Ensenyament Secundari Obligatori decideixen estudiar un cicle formatiu, s’ha incorporat plenament al mercat laboral, mentre que un 13% compagina la formació acadèmica amb el treball. Per tant, un 43% d’aquests estudiants ha aconseguit ocupació; en molts casos, una primera ocupació de qualitat.

English, Français, Deutch?

English, Français, Deutch?

Un altre dels elements destacats per poder aconseguir una ocupació qualificada és comptar amb un bon nivell d’idiomes, fonamentalment l’anglès, la veritable lingua franca del segle XXI, aspecte en el qual Espanya ha de millorar sensiblement. Tant com que s’ha encunyat un acudit que diu que un espanyol és aquella persona que porta mitja vida intentant aprendre anglès.

Segons dades de l’Eurostat, un 51% dels adults espanyols entre 25 i 64 anys diu conèixer un altre idioma, la qual cosa situa Espanya com un dels països de la Unió Europea, només superat per Hongria i Bulgària, amb menor nombre de persones amb coneixements d’altres llengües. El 40% dels adults espanyols que afirmen conèixer l’anglès asseguren que el seu nivell és mitjà.

26-04-04En la Setmana de la Formació, l’Associació de Promotors de Cursos a l’Estranger (ASEPROCE) coordina un espai destinat exclusivament a l’oferta formativa d’idiomes, proposant diferents cursos i estades a diversos països. ASEPROCE estima que, almenys, 100.000 espanyols, un 80% dels quals menors d’edat, creuaran aquest any la frontera per aprendre idiomes a l’exterior, sent Gran Bretanya i Irlanda les destinacions més sol·licitades.

I és que els experts aconsellen la immersió com el millor mètode per aprendre correctament un idioma que, d’altra banda, és un requisit bàsic per accedir a determinats nivells d’ocupació i per aventurar-se a treballar a l’estranger.

E.PÉREZ MOYA