MIHealth, tecnologia per a una sanitat amb futur

JUNY 2012

15-01-01La innovació forma part de l’ADN del sector sanitari des dels seus inicis com ho és vetllar per la salut dels malalts i trobar cures per a les seves afeccions i malalties. Per la seva naturalesa científica, l’àmbit de la salut sempre ha investigat noves maneres de fer les coses i solucionar els reptes i dificultats a què s’enfronta. Ens trobem davant d’un d’aquests moments de grans canvis? Les dades ens indiquen que sí.

15-01-03La crisi econòmica en què està sumida la societat occidental ha posat en el punt de mira de molts governs als pressupostos sanitaris, un dels principals objectius en les estratègies d’austeritat econòmica que la majoria d’administracions públiques han posat en marxa aquests últims mesos.

Per posar un exemple molt proper: l’any 2012 les comunitats autònomes espanyoles gastaran un 6% menys en salut respecte l’any anterior, uns 1.210,95 euros per persona de mitjana, enfront dels 1.288,58 euros de 2011.

Per tot això, existeix en l’àmbit sanitari una sensació de “final de cicle” i diferents experts han reclamat i noves maneres tenir cura de la salut dels ciutadans que resultin radicalment diferents. Això passa per implementar nous models de gestió, crear noves estructures més eficients i aprofitar tot el potencial de les noves tecnologies.

Per això i amb la clara vocació de crear un espai que permeti l’intercanvi de coneixement i experiències sobre la innovació organitzativa i tecnològica en l’àmbit sanitari, Fira de Barcelona ha creat MIHealth Fòrum, que s’ha celebrat a finals de maig, un autèntic punt de trobada global en què tots els agents del sector han pogut participar, opinar, plantejar solucions i buscar complicitats.

15-01-04La tecnologia serà un dels molts aliats en aquesta tasca. En l’actualitat hi ha prop de mig milió de tecnologies mèdiques en ús per part dels professionals de la salut. Entre 1980 i l’any 2000, aquestes tecnologies mèdiques van millorar el pronòstic i recuperació dels pacients, el que va reduir un 56% la durada de les hospitalitzacions i va suposar un important estalvi.

Com serà l’atenció sanitària del futur? Donar una resposta precisa és impossible, però aventurar que tindrà un component tecnològic important sembla una aposta segura.

Robots, genètica i tecnologia mòbil

Els avenços en robòtica han permès el desenvolupament de robots que intervenen als pacients mitjançant tècniques menys invasives i amb una precisió inigualable, ja que l’instrumental robòtic requereix espais de maniobra menors i redueix les tremolors del cirurgià humà. Un dels casos més coneguts és el robot da Vinci, apte per ser utilitzat específicament en intervencions urològiques, ginecològiques i digestives, però també per a altres tipus de cirurgia.

Fàrmacs personalitzats

15-01-05D’altra banda, la irrupció de la genòmica i el seu desenvolupament suposen un salt qualitatiu determinant tant en la predicció de possibles malalties com en la provisió dels tractaments més adequats per a cada pacient. El coneixement del genoma humà ha permès el desenvolupament de la medicina predictiva en obtenir un coneixement més ampli de la complexitat de les malalties i, per tant, la possibilitat d’aplicar fàrmacs personalitzats per a cada pacient.

La comprovació d’aquesta eficàcia és prèvia al tractament i es desenvolupa en el laboratori mitjançant proves sobre teixits o mostres in vitro del pacient. S’aconsegueix tant identificar la millor droga com la seva dosi més segura i efectiva, segons el genotip individual de cada usuari.

Telemedicina

A més, les noves tecnologies també han permès avançar en el terreny de la telemedicina. Cada cop està més a prop la possibilitat que el metge ens visiti a casa nostra des del seu despatx. Les tecnologies de la informació i la comunicació ja ens permeten monitoritzar de manera senzilla paràmetres com la freqüència cardíaca, la temperatura o els nivells de glucosa en sang des de les nostres cases.

Segons un primer programa pilot del Servei Nacional de Salut britànic, es calcula que l’atenció i seguiment a distància de malalts de MPOC podria suposar un estalvi de fins a 1.000 lliures (1.200 euros) per persona i any.

FOLC LECHA

* Foto principal: Hospital Clínic de Barcelona