Piscina i la nova cultura de l’aigua

OCTUBRE 2011

10-02-01L’aigua, font de salut i benestar, és un recurs vital, però al mateix temps escàs, de manera que ha de ser gestionat amb eficàcia. La nova cultura de l’aigua passa pel seu ús sostenible i una major utilització d’energies alternatives.

Aquesta tendència que es veurà reflectida, del 18 al 21 d’octubre, al Saló Internacional de la Piscina, la trobada referent europeu del sector que mostra la completa oferta de productes i serveis dels àmbits de piscina privada, wellness i instal·lacions esportives i recreatives.

Santiago González García és Arquitecte de Naos 04 i expert en el disseny d’instal·lacions aquàtiques i esportives. Amb ell parlem de propostes i mercats.

10-02-02

La sostenibilitat i l’ús d’energies alternatives marquen les tendències en arquitectura i disseny de les piscines, spas i wellness …
Efectivament. Els elevats costos de manteniment fan que es busquin sistemes energèticament eficients amb la finalitat de minimitzar l’impacte ambiental i econòmic. Amb aquest criteri es tenen en compte mesures passives que afecten directament al disseny arquitectònic (aïllaments, orientació, proteccions solars) i mesures actives (energies alternatives, aprofitament energètic).

Com seran els edificis que alberguen les piscines?
Anem cap eco-edificis, basant-nos en els diversos segells verds que actualment existeixen per acreditar (Certificació Energètica, Llegiu, Bream). Aquestes certificacions contemplen l’edifici en conjunt, des de l’inici del disseny arquitectònic passant per tot el procés constructiu fins al sistema de gestió. Dins d’aquesta filosofia, hi ha per exemple el criteri que l’aigua surti de l’edifici més neta del que entra, el que comporta el màxim aprofitament de les aigües grises i de depuració, i possiblement la substitució dels sistemes de cloració per altres tecnologies ecològicament més netes.

10-02-03Quins materials s’apliquen últimament?
Es busquen materials plenament reciclables o bé compostables, és a dir, que el propi material torna a utilitzar-se com a origen d’altres materials. Segons aquesta filosofia, que té la base en el Cradle to Cradle (“del bressol al bressol”), els fabricants de ceràmica, vidres, fusteries … ja estan homologant seus nous materials. Desapareixerà, per exemple, el PVC que és impossibles de reciclar per a ser substituït per un altre tipus de plàstics, i en aquesta línia s’obre un nou món de recerca.

¿Espanya és un bon mercat per al sector?
La cultura de la pràctica esportiva a Espanya, tot i que té molt bon nivell, encara està en desenvolupament, per la qual cosa hi ha un mercat amb expectatives de futur. Només ens hem de fixar en països que van per davant, com Alemanya, per adonar-nos del camí que queda per recórrer. Ara, a més del mercat de les noves instal·lacions esportives, comença a existir el de la renovació i substitució de les ja existents que han completat el seu cicle de vida i necessiten noves actuacions que les tornin a posar en ús.

Després d’un fort període de creixement, el mercat en els dos últims anys, i no només a Espanya, s’ha vist afectat per la crisi, perquè malgrat la seva importància, l’esport no forma part encara de les grans prioritats públiques.

Quina és la seva valoració del Saló de la Piscina?
El seu plantejament és molt bo ja que podem veure i contrastar les últimes novetats i l’evolució de les empreses involucrades en el món de l’aigua. tot i que les últimes edicions s’han vist afectades per la crisi, el saló és un esdeveniment fonamental per al sector.

GLORIA DILLUVIO