Smart City, nova tecnologia urbana

19.03.2013

La recreació d’un “carrer tecnològic” en la segona edició d’Smart City Expo constitueix, com tot l’esdeveniment, un al·legat a favor de les ciutats intel·ligents i la millora de la qualitat de vida dels seus habitants.