El districte de la innovació

FEBRER – MARÇ 2011

06-01-00El districte de Sant Martí de Barcelona va ser conegut, durant anys, com “la Manchester catalana” per la importància de la seva indústria tèxtil i la potencia del moviment sindical. Catalunya, a la vegada, rebia l’expressiu qualificatiu de “fàbrica d’Espanya”.

Més d’un segle després, el vell paisatge de les grans indústries –tèxtils, però també metal·lúrgiques o de l’energia- de Sant Martí de Provençals ha donat pas a una aposta sense precedents: el projecte 22@Barcelona que transforma 200 hectàrees de sòl industrial del Poblenou en un àmbit productiu innovador amb espais moderns per a la concentració estratègica d’activitats intensives en coneixement, en sintonia amb la clara opció que Barcelona i el seu teixit empresarial i institucional fan per la innovació i el coneixement, com és el cas mateix de Fira de Barcelona.

La iniciativa del districte 22@, posada en marxa l’any 2000, és un dels projectes de transformació urbana més ambiciosos d’Europa i que ocupa, a grans trets, tot el quadrant de llevant sud de la ciutat, entre la Gran Via i la Ronda Litoral i entre la Vila Olímpica i la rambla de Prim, amb una superfície equivalent a 115 illes de l’Eixample.

El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Williams Carnes, ha fet balanç per a “Firanews online”: “desprès de deu anys, el projecte 22@Barcelona està consolidat i ha demostrat que és capaç de crear un espai productiu propici a la generació de noves empreses i nous llocs de treball de qualitat”.

El responsable de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica de l’ajuntament barceloní assenyala que “més de 7.000 empreses, comerços i establiments estan ubicats en el 22@, la meitat d’aquestes empreses instal·lades en aquests darrers deu anys, i en una dècada el districte ha guanyat més de 56.000 treballadors. En un context de crisi com l’actual, replicar el model 22@ en altres zones de la ciutat és un dels plantejaments estratègics per generar nova ocupació”.

Tecnologia i formació de la mà

El districte 22@Barcelona integra els diferents agents que constitueixen el sistema d’innovació: empreses tecnològicament avançades, universitats i centres de formació contínua, centres de recerca i de transferència de tecnologia i diversos agents de promoció que en faciliten la interacció i la comunicació

Funcionen actualment en el marc del districte 22@ cinc clústers centrat en els media, Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Medicina, Energia i Disseny i es troba en procés de constitució el nou clúster agroalimentari.

Entre les nombroses empreses instal·lades se’n poden esmentar de tant rellevants com T-Systems, Indra, Telefónica, Yahoo, Microsoft, Comissió del Mercat de Telecomunicacions en el sector de les TIC; Endesa, Ecotecnia o Agbar en el de l’energia; Gaes, Aventis, Isdin, Institut d’Estudis de la Salut, Banc de Sang i Teixits o Telemedicine en l’àmbit de la salut; RNE, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Barcelona TV, Mediapro, Lavinia, Agència Efe, Cromosoma en l’àmbit dels media, a més de la Universitat de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya, la Politècnica i la Pompeu Fabra.

Una de les experiències més rellevants del 22@Barcelona és l’innovador i sostenible edifici Media-TIC , obra de l’arquitecte Enric Ruiz-Geli, promogut pel Consorci de la Zona franca de Barcelona i la societat 22@Barcelona, que disposa de 14.000m2 d’espais per empreses, recerca i formació. La Universitat Oberta de Catalunya ocupa tres plantes superiors amb la Internet Interdisciplinary IInstitute (IN3) i l’eLearn Center. També Barcelona Digital Centre Tecnològic situa aquí la seva seu.

Per què 22@?

06-03-01L’any 2000 l’Ajuntament de Barcelona va aprovar un nou ordenament urbanístic pensat per transformar en un pol de nova activitat la vella àrea industrial del Poblenou, amb fàbriques que havien quedat obsoletes i estaven tancades o amb usos poc productius. Es va adoptar una nova qualificació del sòl, 22@, en substitució de la qualificació de sòl industrial tradicional 22a.

Es tracta d’un nou model de ciutat compacta –propi de la tradició mediterrània i de la bona convivència entre feina i residència- on les empreses més innovadores conviuen amb centres d’investigació, de formació i de transferència de tecnologia, així com amb habitatges (4.000 nous habitatges de protecció oficial), equipaments (145.000 m2 de sòl) i zones verdes (114.000 m2). Això a més del Pla de Protecció del Patrimoni Industrial del barri pel qual es conserven 114 elements arquitectònics d’interès testimoni del passat.

El districte 22@Barcelona, a través de l’espaci per a professionals, impulsa la creació de noves xarxes de relació formal i informal que fomenten la creació de projectes de cooperació empresarial locals i internacionals, milloren la cohesió social i empresarial i augmenten la qualitat de vida i de treball al districte 22@Barcelona. Destaquem, en aquest sentit: 22@Network, associació d’empreses i institucions instal·lades a la zona, 22@Update Breakfasts, la jornada de clústers urbans i IN22@ International Networking.

RAFAEL PRADAS