port barcelona

Una nova agenda econòmica per a Barcelona. És l’ambiciós plantejament, batejat com a BCN Green Deal –oferta verda de Barcelona– que ha posat sobre la taula l’ajuntament de la ciutat qualificant-lo de “full de ruta obert per al conjunt d’agents econòmics i socials per traçar les grans línies estratègiques que han de guiar el futur econòmic de la ciutat i el seu impuls municipal”. L’objectiu és aprofitar tot el potencial de Barcelona i crear 103.000 llocs de treball de qualitat en el sector digital i verd.

L’agenda, liderada pel primer tinent d’alcalde de l’ajuntament barceloní, Jaume Collboni, contempla 10 prioritats i 38 mesures per a la dècada 2020-2030. De manera resumida n’oferim els trets essencials: en primer lloc l’esperit de cada prioritat i a continuació les mesures que es volen arbitrar.

1. Ciutat emprenedora

Barcelona vol ser una ciutat amiga dels negocis, les iniciatives empresarials i l’emprenedoria.

 • Reduir tràmits i barreres a través del Portal Únic Empresarial.
 • Donar suport als emprenedors subvencionant els costos de les taxes municipals, seguretat social i gestoria durant el primer any.

2. Capital digital

Impulsar i mantenir la capitalitat digital de Barcelona (4ª ciutat més innovadora d’Europa, tercera preferida per iniciar una startup).

 • Formació de 3.000 professionals digitals en cinc anys.
 • Obertura de nous espais destinats a l’activitat econòmica: Palo Alto, Estadi Lluis Companys, Port Olímpic.
 • Treballar per tal que Barcelona continuï essent la seu del MWC Barcelona mes enllà de 2023.

3. Ciutat de talent

Fomentar la generació, atracció i promoció de talent.

 • Vincular la promoció del talent a la marca Barcelona.
 • Fer un pla de retorn del talent fugat, especialment els joves menors de 35 anys.
 • Creació d’una oficina de captació i benvinguda al talent internacional que es vulgui instal·lar a Barcelona.
 • Aposta pel trilingüisme: català, castellà, anglès.

4. Barcelona oberta al món

Promoure la capacitat de Barcelona de projectar-se com a ciutat global.

 • Pla de promoció econòmica internacional per atraure oportunitats econòmiques i inversions.
 • Pla de la Marca Barcelona d’acord amb diverses institucions, entre elles Fira de Barcelona.
 • Creació d’una Agència de Captació d’Inversions Internacionals per a empreses que vulguin instal·lar-se a la ciutat.
 • Impuls a grans missions de caràcter econòmic i empresarial.

5. Economia circular i de valor

Impuls a un paquet de mesures en clau econòmica, de transformació del model productiu, alineada amb l’Agenda 2030 i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

 • Afavorir les inversions i incentius en economia verda i eficiència energètica.
 • L’Eix Besòs nou eix verd de la ciutat.
 • Creació d’un fons per afavorir la “transició sostenible” per a inversions productives, equipaments i habitatges, contribuint a la creació d’ocupació.
 • Promoció de l’economia solar i la rehabilitació energètica.

6. Nou pols d’activitat econòmica

Aposta per la creació de clústers en els àmbits de la digitalització, la innovació o la indústria 4.0, conjugant urbanisme i economia.

 • Abordar les grans reformes urbanes (Port Olímpic, 22@, Zona Franca…) amb una estratègia conjunta urbanística i de promoció econòmica.
 • Nou impuls als polígons industrials existents a la ciutat.
 • Implantar al centre de la ciutat nous espais d’activitat econòmica.
 • Cal que l’estat abordi el tema de les infraestructures pendents (estació de la Sagrera, Rodalies, corredor mediterrani…).
 • Treballar per impulsar els clústers d’indústries creatives i d’activitats marítimes.

7. L’economia del visitant

Barcelona ha d’apostar per ser una ciutat amb turisme i no una ciutat turística. Cal veure el turisme com un aliat.

 • Augmentar la contribució econòmica del turisme al funcionament dels serveis públics, digitalització, cultura, etcètera.
 • Ampliació del perímetre turístic de Barcelona cap a l’àrea metropolitana.

8. Economia mes social i solidària

L’economia social i solidària, que ja suposa el 7% del PIB de Barcelona i el 8% de l’ocupació, ha de ser més forta i integrada en el teixit econòmic.

 • Definició d’una estratègia de l’economia social i solidària 2020-2030.
 • Aprofitar l’oportunitat que Barcelona serà Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible el 2021 per repensar el model de dieta saludable, el model agroalimentari i comerç de proximitat i restauració.

9. Petita economia per fer gran la ciutat

Comerç, restauració i serveis de proximitat formen part de la “petita economia”, clau en termes d’ocupació i d’estructuració de la ciutat.

 • Creació de l’Observatori del Comerç i la Restauració amb voluntat de preservar el model urbà i comercial de la ciutat.
 • Suport als plans estratègics dels eixos i associacions comercials
 • Col·laboració pública privada a través de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU).
 • Estratègia per reduir l’impacte de les distribucions de mercaderies a domicili.
 • Seguir enfortint i modernitzant la xarxa de mercats municipals.

10. Bona feina: qualitat i ocupabilitat

L’ocupació de qualitat és fonamental per garantir unes condicions de vida dignes, una societat civil forta i cohesionada i un bon equilibri entre feina i vida personal.

 • Impuls a un acord per a l’ocupació de qualitat (salari mínim de referència, noves formes de treball, recuperació salarial, reducció de la bretxa salarial…).
 • Inclusió de clàusules socials en la contractació pública.
 • Acompanyament als processos de millora de l’ocupabilitat i a l’atenció a les persones.
R.P.