Constantí Serrallonga director general de Fira de Barcelona

El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, dona una ullada a l’activitat de la institució al llarg del primer semestre de 2019 quan s’han celebrat ja una bona part de salons i congressos tan als recintes de Gran Via i Montjuïc com a diverses ciutats d’altres països on la institució firal barcelonina coorganitza esdeveniments.

– Com es poden valorar aquests primers sis mesos de 2019 des del punt de vista de l’activitat, del negoci firal?
Crec que la valoració es necessàriament molt positiva. S’han celebrat esdeveniments d’una gran rellevància, d’un gran impacte sobre el nostre teixit industrial i sobre el conjunt de l’economia del país. I a la vegada s’han posat en marxa salons i iniciatives que responen a noves necessitats i demandes

– Suposo que està pensant en el nou Retail & Brand Experience World Congress…
En efecte, crec que constitueix una aportació de Fira a les noves realitats comercials i es lògic que es produeixi a Barcelona, que ha estat sempre una ciutat de grans iniciatives comercials, una ciutat de botigues que tenen en compte la relació amb el client. Ara el panorama canvia amb la irrupció de les noves tecnologies i es dona un nou pas per veure com s’articula l’excel·lència del tracte personal amb la resposta a les exigències tecnològiques i el paper de les marques. Estem satisfets de la primera convocatòria que obre un interessant camí de futur.

Grans esdeveniments, més espai

automobile a Fira de Barcelona– Aquests mesos que comentem han estat marcats també per la celebració del saló Automobile Barcelona i altres grans esdeveniments…
Automobile Barcelona s’ha enfocat enguany en una doble línia: per una banda la celebració d’una fita tant significativa com va ser el seu centenari i per l’altra posant encara més l’accent en el cotxe connectat, intel·ligent i sostenible. Va ser una interessant síntesi entre el passat i un futur que ja és present. Com sempre, ha estat un èxit, perquè a Barcelona hi ha una llarga tradició de lligam amb el sector de l’automòbil: és un element emocional, però també té molta rellevància pel pes de la industria de l’automoció en el  teixit productiu de Barcelona i l’àrea metropolitana.

– També s’han celebrat el Mobile World Congress o l’ITMA que semblen posar a prova la capacitat dels recintes i entronquen amb l’aposta de Fira per augmentar el seu espai expositiu…
Fira de Barcelona ha fet una proposta estratègica per ampliar i renovar els seus recintes. Cal créixer per ser més competitius i per donar resposta a les necessitats dels clients i per continuar generant noves oportunitats per a Barcelona i el conjunt del territori. Aquesta és una aposta recolzada per les institucions que formen el consorci Fira, és a dir, Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Cambra de Comerç, i que té també el suport de  totes les altres institucions que s’integren igualment a Fira 2000, empresa encarregada de la construcció i finançament del recinte de Gran Via: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, Diputació de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona. Dit això, vull subratllar l’èxit organitzatiu i la importància que tenen la celebració de dos grans esdeveniments com han estat el Mobile World Congress, referent mundial per a l’ecosistema de les comunicacions mòbils, i l’ITMA, la gran fira de la maquinaria tèxtil.

Imatge virtual de la futura ampliació del recinte de Gran Via

– Com es traduirà aquesta decisió estratègica d’augmentar la superfície?
El recinte de Gran Via té, en efecte, un alt nivell d’ocupació i per continuar sent referents a nivell internacional està previst ampliar la seva capacitat mitjançant la construcció d’un nou edifici en una parcel·la situada al costat de les actuals instal·lacions firals que permetrà augmentar la superfície expositiva en 60.000 m2 fins a assolir els 300.000 m2 bruts expositius. Potenciarà així el seu posicionament com un dels recintes més importants del món per espai, a més de destacar per la seva funcionalitat, qualitat, innovació i sostenibilitat. Està previst que aquesta ampliació finalitzi el 2023 de manera que puguem afrontar nous reptes, nous creixements i noves oportunitats.

– A més es planteja la remodelació de Montjuïc…
En el cas de Montjuïc, el denominat projecte “Univers Montjuïc” es troba en fase d’estudi i contempla la remodelació de l’espai actual per adequar-lo a les exigències firals pròpies del segle XXI amb unes instal·lacions funcionals, flexibles i sostenibles per a usos firals, culturals i ciutadans. Es treballa amb la perspectiva del 2029, quan es complirà el centenari de l’Exposició Internacional de 1929.

Digitals i globals

– Avui tots els salons s’orienten a la digitalització, a la industria 4.0?
Els sectors i les empreses saben que la transformació digital i tecnològica és una evidència i que cal adaptar-s’hi. També a les noves exigències de sostenibilitat. Fira té salons que conjuguen molt bé el present i el futur del nostre sistema industrial i productiu, i reflecteixen que és possible que els sectors considerats tradicionals continuïn avançant. Aquest semestre passat hem celebrat esdeveniments com Construmat o Graphispag, especialitzats en el sector de la construcció i la indústria gràfica, respectivament, salons de llarg recorregut a Fira, que es transformen d’acord amb les mateixes exigències del sector i de la realitat social i econòmica…

– Fins a final d’any hi ha previstos tota mena de salons i esdeveniments…
En efecte, celebrarem fires i congressos com IoT Solutions World Congress, Smart City Expo World Congress, que estan essent referents internacionals en el camp de la tecnologia, la digitalització, les ciutats intel·ligents… Però tampoc podem oblidar altres manifestacions de gran pes com Industry, Saló Nàutic, Caravaning i Piscina & Wellness Barcelona o propostes diferents com el Fòrum Gastronòmic. Una Fira com la de Barcelona es reflex de la realitat diversa de la societat, les empreses, la iniciativa emprenedora, la ciutat…

– Avui Barcelona es mou en un entorn de gran protagonisme de les ciutats però també de molta competència…
Barcelona és una ciutat global que ha de donar respostes globals, actuar des del consens i les posicions àmpliament compartides per les institucions i la societat. Des del punt de vista firal, crec que la celebració dels grans esdeveniments industrials i tecnològics, les grans reunions corporatives mediques i tecnològiques són una aportació molt important al teixit productiu, a la creació de valor social i públic, a la dimensió innovadora de la ciutat i a la seva projecció. Barcelona ocupa una posició rellevant en molts sectors (penso en qüestions tant diverses com l’emprenedoria tecnològica, les ciències de la salut, l’alimentació, la supercomputació, la moda o la indústria editorial) als quals Fira recolza, contribuint així a generar noves oportunitats.

R.P.