papeleras inteligente en iotSembla ben lògic haver escollit l’esdeveniment de l’internet de les coses, IoT Solutions World Congress, celebrat dins de la Barcelona Industry Week (del 16 al 18 d’octubre), per fer un assaig de papereres intel·ligents al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona.

Es van col·locar 24 papereres agrupades en vuit blocs de tres papereres, equipades amb els corresponents sensors que, via wifi, proporcionaven informació a una central de dades sobre el volum de residus acumulat i el tipus (paper, plàstic i resta de deixalles).

Per als gestors de Fira l’experiència té molt d’interès ja que permet conèixer la necessitat real del buidat de les papereres i permet comparar la informació real amb les previsions establertes en el moment de contractar el servei de recollida.

De manera pràctica, gràcies a la senyal enviada a la central es podia indicar sobre la marxa als operaris encarregats del buidat de les papereres que modifiquessin la seva ruta habitual per tal d’acudir al lloc on s’havien acumulat
més residus
.

Per altra banda, quan s’analitzin els diferents tipus de residus recollits es podrà determinar, de cara al futur, quin tipus de recipient caldrà reforçar, el dedicat al paper, al plàstic o a la resta.

La prova pilot ha de servir també per detectar si les papereres estaven col·locades al lloc adequat (passadissos, zones comuns, sales…) o calia afegir alguna nova categoria com la zona exterior.

Una cosa tan modesta, aparentment, com una paperera intel·ligent adquireix també importància de cara a visitants i expositors perquè millora la seva experiència i millora també la imatge de IoT Solutions World Congress o d’altres salons i esdeveniments de Fira.

R.P.